Sugestie Naprawy Domyślnego Zarządzania Pamięcią Podręczną Serwletów Doku łodzi

Sugestie Naprawy Domyślnego Zarządzania Pamięcią Podręczną Serwletów Doku łodzi

Jeśli rozumiesz błąd w zarządzaniu pamięcią podręczną standardowych serwletów Jetty na całej maszynie, oto kilka pomysłów, jak to naprawić.

Napraw błędy komputera w kilka minut

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom aplikację i wybierz swój język
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera
 • Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatne pobieranie, które pomoże Ci przyspieszyć działanie komputera.


  Napraw błędy komputera w kilka minut

  Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany dziwnymi komunikatami o błędach i dziwnym zachowaniem systemu? Jeśli tak, istnieje duża szansa, że ​​potrzebujesz ASR Pro. To potężne oprogramowanie szybko i łatwo naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni dane przed utratą lub uszkodzeniem i zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, frustrującym komputerem — pobierz ASR Pro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom aplikację i wybierz swój język
 • 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera

 • Ustawienie „nie płać” dla serwletu Jetty pomoże w nagłówku kontroli pamięci podręcznej nadal można ustawić odpowiednie dla zawartości statycznej za pomocą parametru inicjalizacji CacheControl z:

     
  Domyślna kontrola pamięci podręcznej serwletu Jetty
  cacheControl

  maksymalny wiek to 3600, public

  Jednak nie zawsze jestem pewien, czy korzystam ze standardowego typu serwletu. Przynajmniejwięc nie ma asemblera, jeśli chodzi o web.xml:

      Szybkie uruchamianie bankomatu       Konfiguracja     

  Rozwój szybko pomyśl o org.apache.wicket.protocol.http.WicketServlet

  ApplicationClassName wicket.quickstart.WicketApplication
  1 konkretny szybki początek / *

  Chcę dalej zarządzać moją statyczną pamięcią podręczną zasobów, potrzebuję tego:

  Ten plik jest złożony z dwukierunkowego tekstu Unicode, który może być bardzo dobrze zinterpretowany lub skompilowany niż elementy wymienione poniżej. Aby to sprawdzić, otwórz określony początek w edytorze, który ujawnia dodatkowe znaki Unicode. Więcej o dwukierunkowych znakach Unicode

  Ten plik zawiera dwukierunkowe słowo Unicode, które można interpretować lub kompilować na różne sposoby, jak przetestowano poniżej. Aby wyświetlić czyjś plik, uruchom czyjś plik w edytorze, ponieważ wyświetla on ukryte znaki Unicode. Więcej o dwukierunkowych znakach Unicode

  Ten serwlet, zwykle przypisany do wielu osób, zarządza dane, OPCJE i ŚLEDZENIE nad własnym kontekstem. Kiedy parametry inicjalizacji zostały potwierdzone; można je regulować względem samego serwletu aka jako ServletContext initParameters z przedrostkiem spgs ze wszystkich org.eclipse.jetty.servlet.Default. :

  acceptRanges Jeśli prawda, żądania i odpowiedzi mają szeroki zakres obsługuje dirAllowed Jeśli prawda, zwracane są listy katalogów sieciowych ogov, w przeciwnym razie Znaleziono plik powitalny. W przeciwnym razie 403 jest zabronione. welcomeServlets Jeśli prawda, spróbuj wysłać do plików rozmów to są serwlety, ale prawie bez statycznego mapowania wskazuje, którzy eksperci twierdzą, że można go znaleźć. Więc nieprawda, witaj! Plik musi pozostać na dysku twardym. Jeśli „dokładnie”, no cóż, dokładnie Zgodność serwletu jest uważana za potwierdzoną, jeśli brakuje pliku. Wartość domyślna to fałsz. Powinno to wyglądać źle, jeśli chcesz mieć jakieś wpisy na naszej liście. ale miej index.jsp swój indeks plików powitalnych. redirectWelcome Jeśli prawda, pliki powitalne są wysyłane bezpośrednio zamiast Złożony. gzip Jeśli ustawione na true, raporty statyczne są traktowane jako wyświetlane. Zawartość gzip jest zapisywana, jeśli w tej chwili istnieje pasujący zasób przechowywane z końcówką “.gz” (domyślnie jest to w rzeczywistości false) (przestarzałe: użyj wstępnie skompresowanego) wstępnie skompresowane Podczas tworzenia oddzielonego przecinkiem miejsca typów kodowania ( Co będzie możliwe dostępne w nagłówku Request-Accept-Encoding) w pliku Mapowania rozszerzeń, które możesz znaleźć i rozwijać. Na przykład: “br = .sypialnia, gzip = .gz, bzip2 równa się .bz”. Jeśli to prawda dla wartości logicznych, prawdopodobnie kryminalny zestaw ściśniętych formatów powszechnie używane, w przeciwnym razie używane są formaty wstępnie skompresowane. resourceBase Zestaw zastępujący semantyczną użyteczną bazę zasobów resourceCache Po zainstalowaniu zawsze stał się on nazwą atrybutu perspektywy, który nazwałbym dobrym, solidnym serwletem. służy do odczytywania wszystkich udostępnionych instancji ResourceCache. Względna baza zasobów Naprawiono ze ścieżką względem początkowego linku do Katalog główny kontekstu serwletu. Przydatne, gdy faktycznie dostarczasz tylko statyczne treści wyłącznie dla niektórych podkatalogów. pathInfoOnly Jeśli true, prawdopodobnie tylko ścieżka informacji prawdopodobnie zostanie zastosowana do bazy danych. arkusz stylów Ustawia zakres opcjonalnego stylu Twojego łóżka, który jest faktycznie używany w celu udekorowania tego katalogu za pomocą HTML. etags Jeśli True, słabe etags są zwykle tworzone i utrzymywane. maxCacheSize — maksymalny łączny rozmiar pamięci podręcznej i/lub 1, jeśli pamięć podręczna absolutnie nie istnieje. maxCachedFileSize maksymalna średnica pliku do pozytywnego buforowania. maxCachedFiles Maksymalna liczba plików do przeniesienia do pamięci podręcznej useFileMappedBuffer Gdy lokalizacja jest ustawiona na true, bez wątpienia bufor pliku zaplanowanego jest używany do obsługi zwykłej, starej zawartości. w przypadku korzystania z połączenia NOK. Ustawienie tej porady na wartość false oznacza, że okazuje się, że zamiast skojarzonego bufora init używany jest bufor przedni. Rynek dla tej konferencji jest domyślnie zdefiniowany jako fałsz, ale konkretną można zmienić. Wcześniejsze style, takie jak webdefault.xml cacheControl Jeśli kolekcja, ta najlepsza wartość jest ustawiona, aby kontrolować pamięć podręczną dla każdej statycznej zawartości faceta. W Twojej indywidualnej opinii. inneGzipFileExtensions Inne dodatki oznaczające, że plik powinien już być skompresowany. na przykład „.svgz” Rozmiar pamięci podręcznej nagłówka kodowania Maksymalna liczba postów w pamięci podręcznej nagłówków ACCEPT-ENCODING.
  Kontrola pamięci podręcznej pamięci podręcznej domyślnej pamięci serwletów Jetty

  Kliknij tutaj, aby pobrać bezpłatne pobieranie, które pomoże Ci przyspieszyć działanie komputera.

  Jetty Default Servlet Cache Control
  Controllo Cache Servlet Predefinito Del Molo
  Jetty Standard Servlet Cache Steuerung
  Jetty Standaard Servlet Cachebesturing
  Control De Cache De Servlet Predeterminado Embarcadero
  Jetty Standardservlet Cachekontroll
  Upravlenie Keshem Servletov Po Umolchaniyu Na Prichale
  Controle De Cache Servlet Padrao Jetty
  Controle Du Cache De Servlet Par Defaut De La Jetee
  부두 기본 서블릿 캐시 제어