Förslag För Att Fixa Hantering Av Standardcache För Servlets För Slotservlet

Förslag För Att Fixa Hantering Av Standardcache För Servlets För Slotservlet

Om du tittar på ett fel i hanteringen av lagringscachen för standard Jetty-servlets på din dator, här är några idéer om hur du åtgärdar det.

Åtgärda PC-fel på några minuter

 • 1. Ladda ner och installera Restoro
 • 2. Starta programmet och välj ditt språk
 • 3. Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator
 • Klicka här för att hämta en gratis nedladdning som hjälper dig att snabba upp din dator.


  Åtgärda PC-fel på några minuter

  Körs din dator långsamt? Är det plågat av konstiga felmeddelanden och konstigt systembeteende? Om så är fallet, finns det en god chans att du behöver Restoro. Denna kraftfulla programvara reparerar snabbt och enkelt vanliga Windows-fel, skyddar dina data från förlust eller korruption och optimerar ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre med en långsam, frustrerande dator - ladda ner Restoro idag!


  Efterskottsinställningen för Jetty-servleten ger huvudet på lagringscachekontrollen kan fortfarande ställas in av statiskt innehåll med CacheControl-initieringsparametern med:

     
  jetty default servlet cache control
  cacheControl

  max-age innebär 3600, offentligt

  Men jag är inte alltid säker på att jag har en standardservlettyp. Åtminstoneså det finns ingen sammanställning över hela web.xml:

      Snabbstart för bankomat       config     

  Utveckling
  snabbt kan du starta org.apache.wicket.protocol.http.WicketServlet

  ApplicationClassName wicket.quickstart.WicketApplication
  specifik
  snabbt skapa / *

  Jag vill fortsätta att hantera min statiska resurscache som till exempel detta:

  Denna fil leds till från Unicode dubbelriktad text, de kan vara mycket väl tolkade eller kompilerade unika än objekten som listas nedan. För att verifiera detta, öppna en specifik information i en editor som avslöjar bakre Unicode-tecken. Mer om dubbelriktade Unicode-tecken

  Den här filen består av unicode dubbelriktade ord och fraser som kan tolkas potentiellt kompilerade på olika sätt, som speglas nedan. För att se någons fil, starta någons fil i en redigerare som majoriteten av visar dolda Unicode-tecken. Mer om de dubbelriktade Unicode-tecken

  Denna servlet, vanligtvis tilldelad varje person, hanterar data, OPTION och TRACE på grund av ditt eget sammanhang. De applicerande initialiseringsparametrarna har bekräftats; de kan mycket väl justeras relativt till servlet eller sig själv som ServletContext initParameters prefix är tillgängliga från alla org.eclipse.jetty.servlet.Default. :

  acceptRanges Om det är sant, har förfrågningar och förklaringar ett brett utbud stödjer dirAllowed Om det är sant, returneras listor över de flesta webbcata ogov, annars Välkomstfil hittades. Annars är 403 förbjudet. welcomeServlets Om sant, försök att skicka till anslutningsfiler dessa är servlets, men bara verkliga utan statisk mappning indikerar att den kunde hittas. Så falskt då välkommen Filen måste förvandlas till hårddisken. Om “exakt”, ja, exakt Servlet-överensstämmelse är faktiskt bekräftad om filen normalt saknas. Standardinställningen är falsk. Det borde se fel ut om någon vill ha några poster i en persons lista. men ha index.jsp din specificering av välkomstfiler. redirectWelcome Om sant, skickas välkomstfiler direkt istället för Lämnats. gzip Om den är satt till true, behandlas statiska detaljer som att de visas. gzip-innehåll sparas om det är en matchande resurs med slutet “.gz” (standard är mycket falskt) (utfasad: använd förkomprimerad) förkomprimerad När du skapar ett kommaseparerat dokument av kodningstyper ( Vad skulle vara tillgängligt i rubriken Request-Accept-Encoding) i filen Tilläggskartläggningar som du kan hitta och lägga till volym på. Till exempel: “br = .sovrum, gzip = .gz, bzip2 antyder .bz”. Om sant för booleska, helt enkelt en kriminell uppsättning vikta format används ofta, annars används knappt några förkomprimerade format. resourceBase Ställ in för att ersätta den semantiska referensboksbasen resourceCache När det är installerat har detta alltid varit namnet på situationsattributet, som jag skulle kalla en viss servlet. används för att för närvarande läsa den delade ResourceCache-instansen. relativResourceBase Fixat med sökväg i förhållande till foundation kopplad till Roten med avseende på servletkontexten. Användbart när du egentligen bara tillhandahåller statiskt innehåll endast för vissa underkataloger. pathInfoOnly Om sant är det sannolikt att endast informationsvägen kommer att tillämpas på den viktigaste databasen. stilmall Ställer in någon sorts omfattning av det valfria stillinne som faktiskt används för att dekorera denna katalog med HTML. etags Om det är sant, inkluderar svaga etags skapade och underhållna. maxCacheSize М Maximal total cachestorlek och till och med 1 om det finns någon cache. maxCachedFileSize Den maximala filstyrkan som ska cachas positivt. maxCachedFiles Maximalt antal filer att ta tillbaka till cachen använd FileMappedBuffer När platsen är inställd på sant används din schemalagda filbuffert och du kan visa vanligt gammalt innehåll. när du använder en NOK-anslutning. Att sätta ett visst värde på false betyder det När man gör det har man upptäckt att en mot buffert används istället tillsammans med den tillhörande initbufferten. Marknaden för denna konferens är placerad till falsk som standard, men som kan ändras. Tidigare barn gillar webdefault.xml cacheControl Om fastställs, ställs detta bästa värde in även om cachekontrollen för varje användares statiska innehåll. Enligt vår åsikt. andra GzipFileExtensions Andra filförlängningssladdar betyder att filen redan ska kännas komprimerad. till exempel “.svgz” CodingHeaderCacheSize Det maximala antalet resultat i ACCEPT-ENCODING-huvudcachen.
  jetty default servlet storage cache control

  Klicka här för att hämta en gratis nedladdning som hjälper dig att snabba upp din dator.

  Jetty Default Servlet Cache Control
  Domyslna Kontrola Pamieci Podrecznej Serwletow Jetty
  Controllo Cache Servlet Predefinito Del Molo
  Jetty Standard Servlet Cache Steuerung
  Jetty Standaard Servlet Cachebesturing
  Control De Cache De Servlet Predeterminado Embarcadero
  Upravlenie Keshem Servletov Po Umolchaniyu Na Prichale
  Controle De Cache Servlet Padrao Jetty
  Controle Du Cache De Servlet Par Defaut De La Jetee
  부두 기본 서블릿 캐시 제어